د امريکا ټاکني

ba
ليکوال Ahmed Lodin

۲۲۰ ټول کتل سوی شمېر ۱ نن کتل سوی شمېر

د ليکوال په هکله

Ahmed Lodin

تبصره پر وکړه