د ستورو سيند

لیکنه: م.ا اميد

ګرانو دوستانو نن زما د کتابتون څخه تاسو ته د ستورو سيند معرفي کوم هيله ده، چي د لوستو حوصله ئې ولرئ.
د ستورو سيند ته ور کښته سئ، د پښتو د شعر او شاعرۍ د شنني څخه ځان خبر کړئ.
د ستورو سيند نومي کتاب د ښاغلي ګل رحمان رحماني د ليکنو ټولګه ده.
ګران رحماني د ستورو سيند خپل درانه استاد سرمحقيق زلمي هيوادمل ته په ټوله ادبي او پښتني مينه دالۍ کړى.
کتاب په ۸۴مخه کي پر اخباري کاغذ د رنګه پښتۍ سره مومند خپرندويي ټولني خپور کړى دئ.
( له خپروني تر کتابه ) د دې سرليک لاندي ګل رحمان رحماني د دغه کتاب د ليکلو په اړه ږغيږي.
د ستورو سيند په خپله لنډه ځولۍ کي ډېر څه د خپلو لوستونکو لپاره ايښي، شعر ولي مشخص تعريف نه لري له دغي موضوع څخه نيولې بيا د شاعري او شخصيت تر دې موضوع پوري ډېر نور څه؛ هم په مخه درځي خو تاسو به يو ځل د ستورو سيند ته ور ګډيږئ.
هيله چي دا کتاب به لولئ او د معلوماتو زېرمه به مو غني کوئ.
په درنښت
اميد

د ليکوال په هکله

جان روح الله

تبصره پر وکړه