شهید احمد ولي کرزی

ليکوال Ahmed Lodin

ليکوال : احمدشاه قادري /

د دې نامه سره د هیواد ټول وګړي اشنا دي او ټولو ته یې د ژوند په دوران کي خیر او ښیګڼي رسیدلي دي او په خاصه توګه د جنوب غرب حوضي داسي خواخوږي او غیرتمند انسان بلل کیدی تر دې اندازي ،چي خپل خوږ ژوند یې د دې اولس د ښیګنو له پا ره قرباني کړی. شهید احمد ولي کرزی د خپل عمر په دروان کي د خپل پلرونو او مشرانو په څېر د خپلو زورېدلو افغانانو د ارامښت او هوسایني له پاره ډیري هڅي او کوښښونه وکړل شهید احمدولي کرزی ځوان وو باید د معمول په شان د ځواني د دوران څخه یې باید خوند اخیستي وای خو ښاغلي شهید خپل د ځواني عمر د اولس په خدمت کي تیراوه خان شهید به ویله ،چي د ځوانۍخوند مي همدا دي ،چي زه یې د خپل اولس په خدمت کي تیر کړم شهید احمدولي کرزی باغیرته او د خپل اولس د ګټو په وړاندي یو ځوان مبارز وو شهید احمدولي کرزی د سیاست ترڅنګ د لوی کندهار د قومونو د مشر په توګه پيژندل سوي کس وو د لوی کندهار اولس د نوموړي مشر توب ته قایل وه او د نوموړي د پریکړو په عملي کولو کي ژمن او پر وعده ورسره ولاړ وه زیات وخت د ښاغلي شهید ځای د لوی کندهار دګډو قومونو د ښځړو د حل له پاره یوازیني ځای بلل کیدی .د شهید خان پر ځای به د کلونو شخړي حل کیدې زیاتي هغه ستونزی او شخړي ،چي به خلګ ورسره راګیر وه ښاغلي خان شهید به د خپل پوهي او استعداد په مټ داسي ورته حل کولې ،چي د کلونو دښمنۍ به یي په دوستۍ وربدلي کړي شهید احمد ولي خان په خپل ځان کي د رهبري لوړ استعداد درلودی د هري ستونزي حل به یې د خپل ‌ذکاوت او پوهي پر بنیاد ترسره کوی هغه پرېکړي ،چي د نوموړي په ژوند کي ترسره سوي دي زیات خلګ د هغو پریکړو څخه تردا مهاله دفاع کو ي شهید احمدلي خان د ملي یو والي یو سمبول بلل کیدی د دولت د مخالفینو سره به یی هر وخت دسولي کوښښ کاوه زیاتي هغه ستونزي ،چي به د دولت او مخالفینو ترمنځ پیښېدې نوموړي به په ټولنه کي د خپل نفوذ په درلودلو سره ورته حلولې شهید احمد ولي کرزی زموږ د جنوب غرب حوضي د اولسونو پر زړونو باندي باچهي کول زموږ د اولس یو باعزته او باغیرته خواخوږي کس بلل کېد ی دا هغه څیره وه ،چي د شمال حق یې په جنوب نه خوړی د جنوب حق یې په شمال نه خوړی نوموړی د هیواد په کچه د قومي مشرتوب ترڅنګ سیاسي څېره وه نوموړي د خپل ذکاوت او پوهي په مټ خپل سیاسي فعالیتونه ترسره کول چي د نوموړي سیاسي فعالیتونه د ستایني وړ بلل کیدل او زیات وخت نوموړي د خپل سیاسي پوهي پر بنسټ داسی فعالیتونه ترسره کول ،چي ګټه به یې د هیوادو ټولو سیمو ته رسید ل شهید احمدولي کرزی یو د ملي فکر خاوند وو هغه هڅی او کوښښونه چي به ښاغلي ترسره کول د ورایه به د ملت ګټي په کښی معلومېدلې شهید احمدولي خان کرزی به هروخت همدا خبره کوله ،چي سره یو کیږو به که سره یو نه سو موږ به هروخت د همداسي ستونزو سر ه لاس او ګریوان یو ملت به مو دربدره او د همسایه هیوادو د ګټو ښکار به و ي زموږ خلګ همسایه هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر پر موږ استعمالوي شهید احمدولي کرزي به زیات وخت د قومي مشرانو او علماوو په غونډو کي اولس ته پر خپل ځان باندي د متکي کېدو سپارښتنه کوله نوموړي په افغانستان کي د سولي ا و ارامۍ ارمان د ځانه سره ګورته یووړی .
شهید احمد ولي کرزی یوه داسي هستي وه ،چي په نه شتون یې د کورنۍ ترڅنګ زیات خلګ خوابدي سول. زموږ ملت هروخت د همداسی اصیلو بچو قرباني ورکړې د ه چي بیا د دې شهیدانو تشه تردامهاله نه ده پوره سوي دداسي څېرو په نه شتون کي اولس د ډیرو ناخوالو سره مخ وي خو بیا هم داسي څېرې لکه د شهید احمولي خان کرزی رنګه په تاریخ کي نه تکراریږي
یاد یې تل پاته او روح یې ښاد
د شهید احمدولي خان د شپږم تلین په یاد

د ليکوال په هکله

Ahmed Lodin

تبصره پر وکړه