دخبر جوړونې لس نړيوال معيارونه

ليکوال Ahmed Lodin

راټولونه : د کندهار د خبريالانو مرکز :

۱:په زړه پوري والى
کله چې تاسو په يو خبر باندي کار کوئ، مخکې له مخکي بايد د خبر په زړه پوري والى په نظر کې ونيسئ، ځکه که خبر يا راپور د لوستونکي لپاره په زړه پوري نه وي هغه به يي هيڅ کله هم ونه لولي، نو پکار ده چې د خبر له ليکلو مخکي له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا دا خبر چې زه ليکم د لوستونکي لپاره په زړه پوري دى او کنه؟
۲: وخت
کله چې موږ خبر ليکو نو دې ټکي ته بايد پام وکړو چې آيا دا خبر چې موږ ليکو په خپل وخت دى او کنه، او تر هغې مهمه خبره لا دا چې بايد موږ له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا له دې خبر څخه به لوستونکې ته موږ په وخت معلومات وړاندي کړو او کنه؟
:دقت۳:
هميشه چې کله خبر ليکئ بايد دا په پام کې ونيسئ چې ستاسو معلومات بايد ريښتيني او واضح وي، يعني داسې خبر بايد وليکل شي چې د لوستونکې د باور وړ وي او دا هغه وخت د باور وړ کيداى شي چې زموږ خبر په حقايقو ولاړ وي. نو د خبر له خپرولو مخکې موږ بايد دا پوښتنه له ځان څخه وکړو چې آيا زما پدې خبر به لوستونکى باور وکړي او کنه؟
توازن :۴
تاسو چې کله هم خبر ليکئ توازن بايد په پام کې ونيسئ، يعني په خبر ليکنه کې بايد دواړه اړخه په برابره او مساويانه توګه وڅېړل شي. بيا هم کله چې خبر ليکو موږ بايد له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا دا زما خبر توازن لري او کنه او آيا زما خبر به لوستونکى دي ته وهڅو تر څو باوري شي چې زما خبر متوازن دى.
تفصيل:۵
عمومي موضوعات بايد د تفصيل او حقايقو ملاتړ ولري تر څو لوستونکو ته پيښې او موضوعات څرګند وړاند ي کړل شي. نو د دې لپاره چې خپل خبر په داسې بڼه جوړ کړو چې لوستونکو ته پوره تفصيل وړاندي کړو، بايد له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا لوستونکي ته به زموږ ليکنه پېښې، خلک او ځايونه په تفصيل سره ور پيژني او کنه؟
شاليد يا پس منظر:۶
هغه معلومات چې خبري پيښو او فيچرونو ته ميثاق ورکوي، ځکه مهم دي چې همدا معلومات زموږ د لوستونکې لپاره دا اسانتيا برابروي تر څو په پيښو او موضوعاتو ښه پوه شي.
خبري ليډ:۷
د خبر لومړى يا هم لومړي دوه پراګرافونه بايد د لوستونکې توجو را جلب کړي، دوى ته بايد لومړني معلومات ورکړي او دوى بايد د پاتي خبر لوستولو ته و هڅوي. نو په دې خاطر موږ بايد له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا زما خبر به لوستونکې په دې وپوهوي چې زما خبر د څه شي په اړه دى او آيا هغه به ټول خبر ولولي او کنه؟
جوړښت:۸
تاسو ليکنه يا خبر بايد په داسې بنه جوړ کړئ چې معقول، اهميت لرونکى وي او توري کپي په مناسب ځاى کې کارول شوي وي. نو مخکې له دې چې خپله ليکنه يا خبر خپور کړو موږ بايد له ځان څخه دا پوښتنه وکړو چې آيا دا ليکنه به لوستونکى په اساني او خوند سره له پيله تر اخره پوري ولولي او کنه؟
نقل قول:۹
د عادي خلکو او چارواکو خبري بايد په داسې دقت سره و وډل شي تر څو هر هغه څه چې خلک او چارواکي د خبر له لوستونکو سره شريکول غواړي په سمه توګه وړاندي کړي. نو مخکې د خبر له خپرولو موږ بايد دا پوښتنه له ځان څخه وکړو چې آيا لوستونکى به د خلکو يا چارواکو “اواز” په ريښتيا هم واوري او کنه؟
څرګندوالى:۱۰
زموږ خبر يا ليکنه بايد په دومره روانه او ساده بڼه وليکل شي چې هر عادي کس ور باندي په اساني سره پوه شي. د دې لپاره چې خبر ساده وليکو موږ بايد هڅه وکړو چې هر څه چې ډير ساده او اسانه کړو تر څو لوستونکي ته دا فرصت ورکړو چې په اساني سره زموږ ليکنه له سر تر پايه ولولي.

د ليکوال په هکله

Ahmed Lodin

تبصره پر وکړه